Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Premi de relats breus i microrelats El Segre de Negre 2018

 

www.elsegredenegre.cat

 

Premi de relats breus i microrelats 

El Segre de Negre 2018

 

 

1.    CONVOCATÒRIA

Pagès Editors, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i l’Escola d’Escriptura de Lleida convoquen el Premis de relats breus i microrelats El Segre de Negre 2018 per tal de promoure el gènere negre en petit format.

 

2.    CATEGORIES

El concurs compta amb dues categories: 

 • •    La primera consisteix en escriure microrelats negres o policíacs
 • •    La segona, en escriure relats breus negres o policíacs 

 

3.    PROCEDIMENT

 • •    Els microrelats s’hauran d’enviar a través de Twitter amb el hashtag #micronegre
 • •    Els relats breus s’hauran d’enviar al correu electrònic info@elsegredenegre.cat 

 

4.    REQUISITS

 • •    Pel que fa als microrelats, han de tenir com a màxim 280 caràcters (inclòs el hashtag #micronegre) en format de piulada (tweet).
 • •    Pel que fa als relats breus:

 

 • a)    Han de tenir un màxim de 2.500 caràcters, tipus de lletra preferiblement Arial 12, format DIN A-4, a doble espai.
 • b)    En l’apartat assumpte del correu electrònic es farà constar únicament la frase “Opta al premi Segre de Negre” 
 • c)    En el cos del missatge es farà constar únicament com a text el títol de l’obra, sense cap més referència o identificació.
 • d)    L’original que opti al premi s'adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Només s’admetrà un treball per autor. Aquest document tindrà com a nom el mateix que consti com a títol de l’obra en el cos del missatge (apartat b).
 • e)    En un altre document adjunt al mateix missatge, també en format PDF, es faran constar les referències que permeten identificar l’autor (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon, adreça electrònica i NIF). Aquest document tindrà com a nom la paraula PLICA seguida del títol de l’obra que s'ha fet constar al cos del missatge (apartat b).
 • f)    L'incompliment d'algun d'aquests requisits serà motiu d'exclusió. 

 

5.    TERMINIS

El termini de presentació dels treballs:

 

 • a)    Pel que fa als #micronegre, s’obrirà a les 10 hores del matí del dia 27 de maig i es tancarà a les 10 hores de matí del dia 30 de maig.
 • b)    Pel que fa als relats breus, s’obrirà el dia 25 d’abril fins al 25 de maig.

 

6.    PREMIS

 • a)    Pel que fa als relats #micronegre, el guanyador podrà gaudir d’un menú per a dues persones al restaurant 1203. 
 • b)    Pel que fa als relats breus, el guanyador participarà, gratuïtament, a un taller d’escriptura a escollir de l’Escola d’Escriptura de Lleida. Hi haurà un accèssit per al finalista consistent en un xec regal per un tractament a escollir a la Clínica Nexus.

 

7.    JURAT

El jurat estarà format per Montse Sanjuan, David Marín, Rosario Curiel, Francesc Guillaumet, Jaume Barrull i Charo González.

 

8.    VEREDICTE

El veredicte del jurat serà inapel·lable. Els premis no podran quedar deserts. A més a més, el jurat podrà resoldre tota qüestió de la seva competència que no hagi quedat establerta de forma explícita en aquestes bases. La decisió del Jurat es farà pública als mitjans de comunicació.

 

9.    CONCESSIÓ DELS PREMIS

Els premis seran atorgats el 31 de maig, a les 19 hores, en el transcurs d’un acte públic al Cafè del Teatre. És imprescindible la presència de les persones guanyadores a l’acte de lliurament o persona que les representi en cas d’impossibilitat d’assistir-hi per malaltia, compromisos professionals o altre impediment. En cas contrari, s’entendrà que renuncien al guardó. 

 

10.    DRETS I OBLIGACIONS

L’organització dels premis es reserva el dret a publicar l’obra premiada. El termini màxim per a la publicació serà d’un any. Passat aquest, els autors poden publicar l’obra amb qualsevol editorial, tot i que han de fer constar el guardó rebut. Els originals no premiats es destruiran.

 

El fet de presentar-se al premi suposa l’expressa conformitat dels autors amb aquestes bases.

    

 

Lleida, 24 d’abril de 2018