Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

SUBVENCIONS IEI Suspensió de terminis administratius

 

Segons la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat en el BOE número 67, de 14 de març de 2020, es suspenen i interrompen durant la seva vigència els terminis administratius. https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/

Això no obstant, la documentació relacionada amb les subvencions es pot continuar presentant per al seu tràmit de la forma següent:

- Els ajuntaments i els seus organismes autònoms, els consells comarcals i altres institucions públiques de les comarques lleidatanes mitjançant una d’aquestes opcions:

- A través de la Tramesa genèrica de la plataforma EACAT, adreçant-ho a  Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI).

- A través de la Instància genèrica de l’apartat Tràmits electrònics de la pàgina web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (http://www.fpiei.cat).

- Les entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida i els editors professionals a través de la Instància genèrica de l’apartat Tràmits electrònics de la pàgina web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (http://www.fpiei.cat).