Facebook Twitter Instagram YouTube flickr 

Seu electronica

Primera reunió del Consell de la Mancomunitat Cultural

Elaborarà un pla de cooperació que inclourà els projectes, programes i les corresponents línies d’actuació en polítiques culturals

El Consell de la Mancomunitat Cultural ha celebrat aquest dimarts la primera reunió a la Sala Pompeu Fabra del Palau Marc de Barcelona, després de la constitutiva celebrada el passat 4 de març, sota la presidència de la consellera de Cultura, Laura Borràs. L’acte ha comptat amb la participació de l’assessor cultural de la Diputació de Lleida, Antoni Balasch; representants de les diputacions de Barcelona, Girona i Tarragona; la directora general de Cooperació Cultural, Àngels Ponsa; la directora general del Patrimoni Cultural, Elsa Ibar, i la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Àngels Blasco.

Les funcions d’aquest Consell es basen en l’intercanvi d’informació referent a les polítiques culturals que afectin la relació d’aquestes institucions. Entre les seves obligacions, el Consell haurà d’elaborar un pla de cooperació que inclogui els projectes, programes i les corresponents línies d’actuació en polítiques culturals. Això implica fer el seguiment i avaluació del pla de cooperació esmentat i proposar criteris de coordinació entre les actuacions en polítiques culturals.

A més, es crearan i impulsaran grups de treball tècnics, de caràcter específic, per a l’estudi i anàlisi de les diferents línies d’actuació en l’àmbit de la política cultural i s’estudiarà i analitzarà prèviament els projectes que impulsi el Departament de Cultura. Finalment, s’informarà sobre les qüestions que plantegin els diferents temes de cooperació, així com resoldre dubtes que puguin sorgir.

El Consell -que està format pel Departament de Cultura i les quatre diputacions catalanes- treballa amb l’objectiu de coordinar i posar en comú les diferents polítiques culturals que es duguin a terme arreu del territori. Es reuneix, de manera ordinària, un cop cada quatre mesos i amb caràcter extraordinari sempre que sigui convocat per iniciativa de la presidència o ho demani almenys la meitat de les persones membres.